Strihová dokumentácia

Zákazková výroba strihovej dokumentácie podľa rôznych foriem predlohy:

  • z ručného nákresu v mierke 1:1
  • z dodaného modelu nedeštruktívnou formou
  • z dodaného modelu formou rozpárania na diely
  • úprava dodaných modelov vo formáte Lectra, Gerber, DXF AAMA

Prevádzame stupňovanie modelov podľa dodanej tabuľky mier. Dohodnutým výstupom môže byť:

  • elektronická poloha pre rezacie zariadenia vo formáte PLX, PLA, GBR, ISO
  • poloha vykreslená na lepivom, alebo nelepivom papieri pripravená pre ručné strihanie
  • vystupňovaný model v elektronickej polohe vo formátoch MDL, IBA, GBR
  • vystupňovaný model vyrezaný z kartónu vo všetkých veľkostiach

Kde nás nájdete

Vajanského 26, 080 01 Prešov

Ceny za uvedené služby

Ceny za uvedené služby sa určujú dohodou podľa prácnosti a zložitosti zadania a forme dodávaného média. Ak máte záujem o tieto služby, kontaktujte nás prostredníctvom formulára v sekcii Kontakt.