Modaris

Odevné spoločnosti sú pod neustálym tlakom, aby vytvárali stále viac nových kolekcií. Modaris je globálne najrozšírenejší a najčastejšie používaný softvér na trhu v oblasti 2D a 3D tvorby strihov.

Urýchlite proces tvorby a úpravy strihov

  • Pomocou ergonomického ovládania a jednoduchého používania programu môžete zjednodušiť vašu prácu
  • Použitím modulu Expert môžete navzájom prepojiť jednotlivé komponenty alebo ich prepojiť s tabuľkou mier a zachovať tak konzistentnosť strihov počas celého vývoja
  • Skráťte čas prípravy stupňovaných dielov pomocou nového spôsobu spracovania geometrie v Modarise a vylepšenej integrácie s Diaminom.
  • Ušetrite čas vylepšeným spôsobom paralelného stupňovania
  • Môžete naraz vytvoriť rôzne druhy záhybov prostredníctvom veľmi intuitívneho procesu. Môžete interaktívne upraviť počet záhybov a prepojiť ich s tabuľkou mier a určiť tak počet záhybov pre danú veľkosť

Prostredníctvom prepojenia medzi Modarisom a Diaminon sa výrazne znižuje chybovosť a dezinterpretácia v procese vývoja. Výhodou je inteligentné prepojenie 2D modelov na 3D simuláciu a tiež na polohu pripravenú na rezanie (Modaris 3D).

Použitím Modarisu 3D môžete využiť 3D simulácie na overenie presnosti strihov a ich úpravu bez potreby množstva fyzických prototypov.

Kategória

Fashion

Dátum zverejnenia

22. februára 2018