DesignConcept

Kompletné 3D/2D CAD riešenie prispôsobené pre použitie v oblasti vášho priemyslu na vývoj, prototypovanie a prípravu na rezanie.

Rýchla tvorba vzorov
Tvorba fyzického prototypu vyžaduje početné úpravy a prispôsobovanie viacerých dielov. Použitím DesignConcept 2D v spolupráci s DesignConcept 3D získate značnú mieru flexibility pre vytváranie strihov a ich optimalizovanie podľa použitých materiálov.

Tvorba technických špecifikácií
Softvér umožňuje rýchle vytvorenie plánov šitia a automatické obnovenie špecifikácií po každej úprave dielov.

Kontrola nákladov
Počas fázy vývoja môžete jednoducho a rýchlo porovnávať viacero verzií dielov, aby ste mali prehľad o spotrebe materiálu, nákladoch na šitie a čase rezania.

Pripravte diely na automatické rezanie
Rýchle digitalizovanie fyzických šablón, importovanie súborov od vášho zákazníka a ich konvertovanie do súborov pre rezanie na rezacích zariadeniach Lectra.

Vlastnosti

  • Digitalizácia fyzických šablón a import súborov CAD
  • Definovanie materiálov, šitia a potrebných zdrojov
  • Kontrola rozmerov a prispôsobovanie geometrie dielov počas prototypovania
  • Automatické polohovanie (možnosť)
  • Automatický export údajov do tabuliek

3D
S použitím DesignConcept 3D sa prototyp produktu navrhuje v 3D prostredí a následne rozvrhne do 2D plochej podoby na diely určené na rezanie. Dizajnéri kontrolujú súbežne vzhľad produktu, realizovateľnosť návrhu (mechanické možnosti materiálu) a náklady na výrobu. Digitálna optimalizácia znižuje náklady na výrobu fyzických prototypov a ponúka skrátenie procesu vývoja, úsporu nákladov.

Kategória

Automotive, Furniture, Technical Textiles

Dátum zverejnenia

22. februára 2018