Diamino

Diamino je riešenie, ktoré vám pomáha zefektívniť tvorbu polôh a udržať tak nízku cenu vašich produktov. Inteligentná technológia generuje rýchlo aj komplikované polohy, minimalizuje odpad z materiálu pre zvýšenie vášho zisku. Pomocou sofistikovaných algoritmov vám pomáha rýchlejšie a presnejšie určiť spotrebu materiálu pre efektívnejšie plánovanie výroby.

Minimalizujte náklady

  • Kalkulácia spotreby materiálu počas vývoja produktu umožňuje získať predbežnú predstavu o nákladoch a v prípade potreby v predstihu upraviť tvary dielov pre zachovanie profitu.
  • Optimalizujte medzery medzi dielmi, šírku materiálu, rozloženie dielov v polohe, aby ste dostali maximum z vášho materiálu bez toho, aby ste obetovali kvalitu rezania.

Optimalizujte prácu

  • Zvýšte produktivitu práca a ušetrite čas s manažment modulom, ktorý je určený na organizovanie, prípravu a spracovanie (automatické alebo interaktívne) polôh
  • Nechajte automatické polohovanie spracovávať polohy cez noc a počas dňa sa tak môžete venovať dôležitejším povinnostiam

Kategória

Automotive, Fashion, Furniture, Technical Textiles

Dátum zverejnenia

22. februára 2018