Vector Dashboard

Čo je Vector Dashboard?

Vector Dashboard je cloudová aplikácia dostupná cez nový MyLectra portal, umožňujúca užívateľom monitorovať Kľúčové indikátory výkonnosti (Key Performance indicators – KPI)
Zákazníkom s aktívnou servisnou zmluvou je garantovaný prístup na Dashboard zadarmo do 31.12.2021.


Výhody

 1. Jednoduchý prístup k centralizovaným údajom
  Kedykoľvek a kdekoľvek na akomkoľvek zariadení
  Pre jednotlivé prevádzky, pre každý cutter
 2. Prehľadné zobrazenie hlavných KPI
  Konzistentnosť a spoľahlivosť
  Štandardizované zobrazenie pre ľahké použitie a porovnávanie
 3. Rýchla identifikácia oblastí na zlepšovanie
  Dáta zo senzorov transformované do užitočných informácií
  Umožňuje sa zamerať na dôležité oblasti a zrýchliť rozhodovanie

Ako vyzerá Vector Dashboard

Prehľad


Časy prerušenia

Produkcia podľa operátorov


Porovnanie cuttrov

Dokumentácia


Produkcia


 

Ktoré KPI (kľúčové indikátory výkonnosti) Dashboard sleduje?

Údaje produkcie Kľúčové indikátory výkonnosti Možnosti analýzy
Výkonnosť Rýchlosť rezania, rýchlosť rezného obvodu, pomer vyrezaných dielov Podľa cuttrov a/alebo operátorov
Množstvá Rezný obvod, vyrezané polohy, vyrezané diely, dĺžka rezaného materiálu Podľa cuttrov a/alebo operátorov
Časy Čistý čas rezania, Hrubý čas rezania, Prerušenia (čistý čas prerušenia, nečinnosť zariadenia, zadávanie parametrov, prerušenie kvôli vykladaniu, zameriavanie, celkový čas prerušenia), čas používania zariadenia Podľa cuttrov a/alebo operátorov

Uchovávaná história dát do 6 mesiacov s konsolidáciou podľa prevádzky


Kto môže používať Vector Dashboard?

Zákazníci s inštalovaným zariadením Vector:

 • Vector V4 (séria ○ FP, M55, M88, FX, MX, MH)
 • Vector V5 (séria Q, iH, iQ, iX)

Aktívna servisná zmluva V2 alebo V3 (mimo Power Flex, Plus a Max)

Cutter pripojený na internet


Technické parametre pre Vector Dashboard a Pilot V3R3

 • Počítač: Dell Optiplex XE2
 • CPU: Intel Core i5-4570 S
 • RAM: 8 GB 64 bit
 • HDD: 3 GB voľného miesta pre inštaláciu

Podporovaný OS:

 • Windows 10 Enterprise 64-Bits Edition
 • Windows 8.1 Professional 64-Bits Edition

Technické parametre pre Vector Dashboard:

 • Emailová adresa
  – Profesionálny email pre každého užívateľa
 • Events Manager musí mať prístup cez internet na Lectra servery
 • TCP porty 80 a 443 musia byť otvorené
 • Zabezpečený prístup cez internet na portál MyLectra cez internetový prehliadač
 • Upgrade na softvér Vector Pilot V3R3

Bezpečnosť

Dáta sú uchovávané a spracovávané ako dôverné

 • Lectra vždy považovala a vždy bude považovať dáta zákazníkov ako dôverné. Lectra nepristupuje, nepoužíva ani nezdieľa informácie od zákazníkov okrem tých, ktoré sú ovádzané v zmluvách
  so spoločnosťou Lectra.
 • Lectra prijíma potrebné opatrenia v súlade s platnými zákonmi (ako je nariadenie GDPR Európskou úniou) s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a súkromie osobných údajov.

Uchovávanie dát

 • Lectra cloud používa viacero úložísk pre bezpečnostné rozptýlenie dát
 • Dáta zákazníkov sú spracované prostredníctvom účtu Microsoft v rámci Európskeho datacentra: “West Europe region”.

Šifrovanie dát

 • Všetok obsah je chránený pomocou Identity and Access Management (IAM) rolí v rámci Azure regiónu.

 

Kontaktovať

Komentáre vypnuté