Vector Dashboard

Čo je Vector Dashboard?

Vector Dashboard je cloudová aplikácia dostupná cez nový MyLectra portal, umožňujúca užívateľom monitorovať Kľúčové indikátory výkonnosti (Key Performance indicators – KPI)
Zákazníkom s aktívnou servisnou zmluvou je garantovaný prístup na Dashboard zadarmo do 31.12.2021.

(viac…)