Vector Pilot V3R3

Každá nová verzia softvéru Vector Pilot pomáha zvýšiť výkon a efektivitu vašej výroby. Kombinácia softvéru Vector Pilot a našich servisných služieb vám dáva záruku neustálej pridanej hodnoty a umožní zefektívnenie vašich výrobných procesov.
(viac…)

Vector Dashboard

Čo je Vector Dashboard?

Vector Dashboard je cloudová aplikácia dostupná cez nový MyLectra portal, umožňujúca užívateľom monitorovať Kľúčové indikátory výkonnosti (Key Performance indicators – KPI)
Zákazníkom s aktívnou servisnou zmluvou je garantovaný prístup na Dashboard zadarmo do 31.12.2021.

(viac…)