Alys

Tvorba vzoriek a polôh je dôležitá súčasť výroby odevov. Plotre Alys sú jednoducho ovládateľné a určite naplnia vaše požiadavky. Produktový rad Alys ponúka 4 modely v závislosti od potreby výkonu.

Optimalizácia produktivity, kvality a nákladov

 • Jednoduché a ekonomické používanie ako keď používate tlačiareň
 • Možnosť tlače do 180 dpi
 • Rýchlosť rezania až do 100 metrov za hodinu
 • Prevádzkové náklady na Alys sa ukázali byť jedny z najnižších na trhu vďaka dlhej výdrži náplne a spoľahlivosti
 • Softvér Alys kontroluje funkcie plotra a v prípade potreby upozorní na problémy vyžadujúce pozornosť
 • Možnosť výmeny náplne s atramentom aj počas tlače, aby sa znížil počet prerušení

Flexibilita

 • Alys je schopný pracovať s väčšinou typov formátov používaných v priemysle
 • Môže byť používaný ako zdieľaná tlačiareň, čo umožňuje prístup k tlači aj vzdialene
 • Alys ponúka jednoduchú správu zoznamu polôh pripravených na tlač

Spoľahlivosť

 • Alys je robustný a spoľahlivý ploter
 • Údržba je jednoduchá a prevádzkové náklady nízke
 • Alys umožňuje automatické čistenie tlačovej hlavy, čo zvyšuje kvalitu tlače a zjednodušuje údržbu zariadenia

Brio

Nakladanie je veľmi dôležitý krok vo výrobnom procese a jeho efektivita vysoko ovplyvňuje spotrebu materiálu a kvalitu produktu. Lectra Brio X riešenie spĺňa vysoký štandard a naplní vaše potreby v oblasti nakladania.

Kvalita nakladania

 • Ovládanie operácií nakladania s digitálnou presnosťou
 • Technológia nakladanie bez napínania materiálu
 • Rôzne úrovne nakladania vzhľadom na vlastnosti materiálu

Výkon

 • Zvýšená rýchlosť nakladania (až 100 m/min)
 • Jednoduché ovládanie a zadávanie údajov
 • Možná hrúbka nakladaného materiálu až 12 mm
 • Maximálna výška nálože 20 cm
 • Automatická kontrola výšky nálože a bočného zarovnania

Flexibilita a spoľahlivosť

 • Pevná konštrukcia, kvalitné komponenty zabezpečujú spoľahlivosť zariadenia
 • Nastaviteľné sety parametrov podľa typu nakladaného materiálu
 • Možnosť rôznych doplnkových zariadení zvyšujúcich efektivitu

Diamino

Diamino je riešenie, ktoré vám pomáha zefektívniť tvorbu polôh a udržať tak nízku cenu vašich produktov. Inteligentná technológia generuje rýchlo aj komplikované polohy, minimalizuje odpad z materiálu pre zvýšenie vášho zisku. Pomocou sofistikovaných algoritmov vám pomáha rýchlejšie a presnejšie určiť spotrebu materiálu pre efektívnejšie plánovanie výroby.

Minimalizujte náklady

 • Kalkulácia spotreby materiálu počas vývoja produktu umožňuje získať predbežnú predstavu o nákladoch a v prípade potreby v predstihu upraviť tvary dielov pre zachovanie profitu.
 • Optimalizujte medzery medzi dielmi, šírku materiálu, rozloženie dielov v polohe, aby ste dostali maximum z vášho materiálu bez toho, aby ste obetovali kvalitu rezania.

Optimalizujte prácu

 • Zvýšte produktivitu práca a ušetrite čas s manažment modulom, ktorý je určený na organizovanie, prípravu a spracovanie (automatické alebo interaktívne) polôh
 • Nechajte automatické polohovanie spracovávať polohy cez noc a počas dňa sa tak môžete venovať dôležitejším povinnostiam

Kaledo

Kaledo umožňuje dizajnérom vytvárať štýly pre kolekcie, skúšať ich s rôznymi materiálmi a farebnými prevedeniami a prezentovať ich. Dizajnové zmeny a úpravy môžu byť vykonané rýchlo a jednoducho. Komunikácia s tými, ktorí vytvárajú technické špecifikácie produktu je jednoduchšia, pretože všetky údaje sa zdieľajú v rovnakom vizuálnom médiu s vysokou kvalitou.

Výhodou je vektorové kreslenie špecifikované pre odevnícky priemysel použitím kriviek, mierky, symetrie, tieňovania a ďalších, aby bolo možné rýchlo vytvoriť vysoko kvalitné nákresy.

Zrýchlenie procesu dizajnu

 • Zdieľajte technické a vizuálne informácie cez celý vývojový proces
 • Jednoducho kombinujte farby, štýly, komponenty pre tvorbu rôznych variácií produktu
 • Efektne prezentujte produkt počas procesu vývoja a schvaľovania
 • Používajte nástroje pre jednoduché vytvorenie farebných paliet, nákresov a prezentácií

Modaris

Odevné spoločnosti sú pod neustálym tlakom, aby vytvárali stále viac nových kolekcií. Modaris je globálne najrozšírenejší a najčastejšie používaný softvér na trhu v oblasti 2D a 3D tvorby strihov.

Urýchlite proces tvorby a úpravy strihov

 • Pomocou ergonomického ovládania a jednoduchého používania programu môžete zjednodušiť vašu prácu
 • Použitím modulu Expert môžete navzájom prepojiť jednotlivé komponenty alebo ich prepojiť s tabuľkou mier a zachovať tak konzistentnosť strihov počas celého vývoja
 • Skráťte čas prípravy stupňovaných dielov pomocou nového spôsobu spracovania geometrie v Modarise a vylepšenej integrácie s Diaminom.
 • Ušetrite čas vylepšeným spôsobom paralelného stupňovania
 • Môžete naraz vytvoriť rôzne druhy záhybov prostredníctvom veľmi intuitívneho procesu. Môžete interaktívne upraviť počet záhybov a prepojiť ich s tabuľkou mier a určiť tak počet záhybov pre danú veľkosť

Prostredníctvom prepojenia medzi Modarisom a Diaminon sa výrazne znižuje chybovosť a dezinterpretácia v procese vývoja. Výhodou je inteligentné prepojenie 2D modelov na 3D simuláciu a tiež na polohu pripravenú na rezanie (Modaris 3D).

Použitím Modarisu 3D môžete využiť 3D simulácie na overenie presnosti strihov a ich úpravu bez potreby množstva fyzických prototypov.

Optiplan

Optiplan mení komplexné objednávky na optimalizované plány náloží, plány rezania a inštrukcie pre zariadenia. Sofistikované algoritmy hľadajú najefektívnejšie a najmenej nákladné spôsoby ako znížiť spotrebu materiálu a zásob na sklade. Zabezpečuje tok informácií od objednávacieho systému cez sklad až po rezacie zariadenie.
S Optiplanom môžete automatizovať importovanie a spracovanie nových objednávok, ktoré prídu do vášho ERP systému.

Odhadnite náklady

 • Pomocou simulácií rôznych výrobných scenárov a porovnania ich efektivity môžete robiť správne rozhodnutia v plánovaní výroby.
 • Predvídajte čas a náklady na nakladanie, rezanie jednotlivých výrobných objednávok a spájajte požiadavky na výrobu, aby ste dosiahli čo najvyššiu efektivitu, pričom Optiplan berie do úvahy aj náklady na pracovnú silu, kapacitu výroby a parametre zariadení.

Porovnávajte…

 • Rôzne šírky materiálov a kombinácie veľkostí a zistite ako tieto faktory vplývajú na produktivitu a náklady

Optimaluzujte…

 • Činnosti CAD a CAM tak, aby boli vaše procesy jednoliate
 • Spotrebu materiálu
 • Použitím Optiplanu spolu s Lectra riešením pre automatizované polohovanie, nakladanie a rezanie môžete dosiahnuť úsporu materiálu až 15%

Vector

Vector je inovatívne riešenie pre viacvrstvové automatizované rezanie všetkých druhov textílií (tkaných, netkaných, technických). S podporou výkonného softvéru a intuitívneho ovládania prináša rýchle a vysoko kvalitné a rýchle rezanie pre všetky modely výroby – od limitovaných sérií až po masovú produkciu. Vďaka pravidelnej preventívnej údržbe a rýchlo dostupnej podpore Vector môže dosiahnuť až 98% čas bez poruchy, vďaka čomu je Vector spoľahlivé zariadenie. Umožňuje rýchlu návratnosť investície, optimalizáciu nákladov.

Kvalita rezania

 • Automatická optimalizácia dráhy rezania
 • Dynamické riadenie vákua
 • Rýchle a presné zameriavanie pomocou kamery (*)
 • Vstavané senzory opotrebovania noža s automatickou kalibráciou (*)
 • Rezanie počas posunu conveyora (*)

Prevencia chýb

 • Automatická identifikácia a kontrola priemeru vrtáku (*)
 • Automatická kontrola výšky nálože
 • Detekcia zlomenia noža (*)

Eko stopa

 • Úspora energie
 • Pokračovanie v rezaní po výpadku prúdu
 • Vstavaný čistič štetín (dlhšia životnosť podkladovej plochy rezania)
 • Spotrebný materiál s dlhšou životnosťou

Vizuálne intikátory

 • Svetelné indikátory činnosti
 • Ukazovateľ spotreby elektrickej energie
 • Sledovanie stavu rezania v reálnom čase
 • Indikátory aktivity vákua a noža v reálnom čase
 • Ukazovateľ opotrebovania noža

Intuitívne používanie

 • Prostredie prispôsobené pre dotykový displej
 • Intuitívny a ergonomický softvér
 • Jednoduché rezanie do zvyškov materiálu

Softvér prispôsobený pre vás

 • Systém digitálnej kompenzácie noža
 • Predporgramované parametre rezania
 • Automatická kalkulácia rezacieho okna
 • Možnosť zadávania viacerých požiadaviek na rezanie naraz (marker job queue)
 • Programovateľný systém brúsenia

Zvyšovanie času bezporuchovosti

 • Prediktívna údržba
 • Pripomienky prediktívnej údržby
 • Vzdialená podpora (*)
 • Auto-diagnostika
 • Monitorovania systému a upozornenia na abnormále a neefektívne používanie rezacieho zariadenia (*)
 • Upozornenia na kritické chyby (*)
 • Vzdialená podpora (*)
 • Rýchlo dostupná podpora a servis

Výška komprimovanej nálože od 2,5 cm do 9 cm
Maximálna rýchlosť rezania od 60 do 90 m/min
Maximálne zrýchlenie 8m/s
Efektívna šírka rezacej plochy – 1,8 – 2,2 m (1,82 – 2,54 pri iX/Q25)
Efektívna dĺžka rezacej plochy – 1,7 m
(*) voliteľné

Versalis

Versalis je komplexné riešenie určené na spracovanie kože. Správa celého procesu od riadenia výroby, identifikácie chýb, automatického polohovania až po rezanie a vykladanie dielov zabezpečuje optimálne využitie dostupnej pracovnej plochy, vysokú kvalitu rezu a najlepšiu produktivitu. Spolu so silným softvérom, vybavením a profesionálnymi službami spoločnosti Lectra dosiahnete požadovanú spoľahlivosť a ziskovosť vašej výroby, čo pomôže zvýšiť vašu konkurencieschopnosť.

Versalis ponúka

 • Významnú úsporu materiálu až do 15% (v závislosti od typu výroby)
 • Optimálnu kvalitu rezania
 • Zvýšenie produktivity
 • Riadenie procesu v reálnom čase
 • Rýchlu návratnosť investície

Konfigurovateľný podľa vašich potrieb
Versalis je dostupný vo viacerých variáciách, aby boli naplnené špecifiká každého priemyslu a potreby zákazníkov:

 • Jeden / viac posuvných pásov
 • Jedna / dve / tri rezacie hlavy
 • Online / offline proces
 • Analýza kože pomocou skenera alebo digitizéra alebo oboje
 • Manuálne / automatické polohovanie alebo kombinácia

Cieľom je dosiahnuť optimálny výrobný proces a neprerušený tok výroby. Kombináciou technologických riešení Versalis spolu s know-how skúsených operátorov dosiahnete vysokú kvalitu finálneho produktu.

Vylepšený cyklus výroby
Vďaka automatizovanému procesu, ktorý ponúka dokonalú rovnováhu medzi identifikáciou chýb kože, polohovaním, rezaním a odoberaním vyrezaných dielov, operátori môžu umiestňovať kožu na pás počas práce zariadenia, aby sa zabezpečila plynulá produkcia.
Jeho silnou stránkou je schopnosť rezať aj zložité a komplexné tvary dielov, preto umožňuje viac sa sústrediť na dizajn výrobku.

Inteligencia a spoľahlivosť
Jedinečný inteligentný systém maximalizuje výrobu pomocou sledovania správania sa zariadenia. Ponúka možnosť pripojenia s Lectra expertmi v reálnom čase. Preventívna údržba umožňuje eliminovať poruchy zariadenia a umožňuje dosahovať až 96% čas bezporuchovosti.
Spoločnosť Lectra reagovala na náročné požiadavky automobilového, nábytkárskeho a odevného priemyslu a vyvinula osvedčené postupy pre implementáciu riešení rezania, čím umožňuje rýchlejšie dosiahnuť optimálne využitie systémov Lectra.

Iné parametre

 • Optimalizovaná dráha rezu
 • Dynamické riadenie vákua
 • Scanovanie v non-stop režime
 • Všetky veľkosti koží sú scanované jedným ťahom
 • Reporty o spotrebe a produktivite
 • Automatické polohovanie, ktoré rešpektuje vaše požiadavky

Virga

Nové, vylepšené riešenie pre jednovrstvové rezanie.
Viac informácií čoskoro.