Brio

Nakladanie je veľmi dôležitý krok vo výrobnom procese a jeho efektivita vysoko ovplyvňuje spotrebu materiálu a kvalitu produktu. Lectra Brio X riešenie spĺňa vysoký štandard a naplní vaše potreby v oblasti nakladania.

Kvalita nakladania

 • Ovládanie operácií nakladania s digitálnou presnosťou
 • Technológia nakladanie bez napínania materiálu
 • Rôzne úrovne nakladania vzhľadom na vlastnosti materiálu

Výkon

 • Zvýšená rýchlosť nakladania (až 100 m/min)
 • Jednoduché ovládanie a zadávanie údajov
 • Možná hrúbka nakladaného materiálu až 12 mm
 • Maximálna výška nálože 20 cm
 • Automatická kontrola výšky nálože a bočného zarovnania

Flexibilita a spoľahlivosť

 • Pevná konštrukcia, kvalitné komponenty zabezpečujú spoľahlivosť zariadenia
 • Nastaviteľné sety parametrov podľa typu nakladaného materiálu
 • Možnosť rôznych doplnkových zariadení zvyšujúcich efektivitu

DesignConcept

Kompletné 3D/2D CAD riešenie prispôsobené pre použitie v oblasti vášho priemyslu na vývoj, prototypovanie a prípravu na rezanie.

Rýchla tvorba vzorov
Tvorba fyzického prototypu vyžaduje početné úpravy a prispôsobovanie viacerých dielov. Použitím DesignConcept 2D v spolupráci s DesignConcept 3D získate značnú mieru flexibility pre vytváranie strihov a ich optimalizovanie podľa použitých materiálov.

Tvorba technických špecifikácií
Softvér umožňuje rýchle vytvorenie plánov šitia a automatické obnovenie špecifikácií po každej úprave dielov.

Kontrola nákladov
Počas fázy vývoja môžete jednoducho a rýchlo porovnávať viacero verzií dielov, aby ste mali prehľad o spotrebe materiálu, nákladoch na šitie a čase rezania.

Pripravte diely na automatické rezanie
Rýchle digitalizovanie fyzických šablón, importovanie súborov od vášho zákazníka a ich konvertovanie do súborov pre rezanie na rezacích zariadeniach Lectra.

Vlastnosti

 • Digitalizácia fyzických šablón a import súborov CAD
 • Definovanie materiálov, šitia a potrebných zdrojov
 • Kontrola rozmerov a prispôsobovanie geometrie dielov počas prototypovania
 • Automatické polohovanie (možnosť)
 • Automatický export údajov do tabuliek

3D
S použitím DesignConcept 3D sa prototyp produktu navrhuje v 3D prostredí a následne rozvrhne do 2D plochej podoby na diely určené na rezanie. Dizajnéri kontrolujú súbežne vzhľad produktu, realizovateľnosť návrhu (mechanické možnosti materiálu) a náklady na výrobu. Digitálna optimalizácia znižuje náklady na výrobu fyzických prototypov a ponúka skrátenie procesu vývoja, úsporu nákladov.

Diamino

Diamino je riešenie, ktoré vám pomáha zefektívniť tvorbu polôh a udržať tak nízku cenu vašich produktov. Inteligentná technológia generuje rýchlo aj komplikované polohy, minimalizuje odpad z materiálu pre zvýšenie vášho zisku. Pomocou sofistikovaných algoritmov vám pomáha rýchlejšie a presnejšie určiť spotrebu materiálu pre efektívnejšie plánovanie výroby.

Minimalizujte náklady

 • Kalkulácia spotreby materiálu počas vývoja produktu umožňuje získať predbežnú predstavu o nákladoch a v prípade potreby v predstihu upraviť tvary dielov pre zachovanie profitu.
 • Optimalizujte medzery medzi dielmi, šírku materiálu, rozloženie dielov v polohe, aby ste dostali maximum z vášho materiálu bez toho, aby ste obetovali kvalitu rezania.

Optimalizujte prácu

 • Zvýšte produktivitu práca a ušetrite čas s manažment modulom, ktorý je určený na organizovanie, prípravu a spracovanie (automatické alebo interaktívne) polôh
 • Nechajte automatické polohovanie spracovávať polohy cez noc a počas dňa sa tak môžete venovať dôležitejším povinnostiam

Formaris

Formaris je Lectra riešenie pre vývoj modelov a ich prípravu do výroby. Umožňuje držať krok s rastúcim trendom prispôsobovania výrobkov zákazníkom a pritom zachovať vysokú kvalitu produktu a podieľať sa na znižovaní času vývoja. Urýchľovaním celého procesu vývoja produktu môžete znížiť dobu výroby a naplniť tak potreby vašich zákazníkov.

Zvýšte kvalitu hotových produktov

 • Šablóny môžu byť prevedené do digitálnej formy a digitalizované diely importované a následne upravované.
 • Zaistite stabilnú kvalitu definovaním pravidiel pre diely a materiály

Zlepšite vývoj produktu

 • Dosiahnite perfektné tvary dielov prostredníctvom úpravy digitalizovaných dielov a ich atribútov ako krivky, zárezy, rohy, švy a pod.
 • Použite dynamickú tabuľku rozmerov na simuláciu operácií šitia a zvýšte tak kvalitu vyhotovenia
 • Pre ešte vyššiu efektivitu, Formaris môže automaticky prispôsobiť tvary všetkých prepojených dielov
 • Použitím údajov z hlavného modelu môžete vytvoriť celý rad modifikovaných modelov a rôznych konfigurácií
 • Interaktívne optimalizujte vlastnosti dielov pričom stále môžete rešpektovať charakteristiky materiálov, čalúnnické techniky a stratégie tvorby polôh

Vector

Vector je inovatívne riešenie pre viacvrstvové automatizované rezanie všetkých druhov textílií (tkaných, netkaných, technických). S podporou výkonného softvéru a intuitívneho ovládania prináša rýchle a vysoko kvalitné a rýchle rezanie pre všetky modely výroby – od limitovaných sérií až po masovú produkciu. Vďaka pravidelnej preventívnej údržbe a rýchlo dostupnej podpore Vector môže dosiahnuť až 98% čas bez poruchy, vďaka čomu je Vector spoľahlivé zariadenie. Umožňuje rýchlu návratnosť investície, optimalizáciu nákladov.

Kvalita rezania

 • Automatická optimalizácia dráhy rezania
 • Dynamické riadenie vákua
 • Rýchle a presné zameriavanie pomocou kamery (*)
 • Vstavané senzory opotrebovania noža s automatickou kalibráciou (*)
 • Rezanie počas posunu conveyora (*)

Prevencia chýb

 • Automatická identifikácia a kontrola priemeru vrtáku (*)
 • Automatická kontrola výšky nálože
 • Detekcia zlomenia noža (*)

Eko stopa

 • Úspora energie
 • Pokračovanie v rezaní po výpadku prúdu
 • Vstavaný čistič štetín (dlhšia životnosť podkladovej plochy rezania)
 • Spotrebný materiál s dlhšou životnosťou

Vizuálne intikátory

 • Svetelné indikátory činnosti
 • Ukazovateľ spotreby elektrickej energie
 • Sledovanie stavu rezania v reálnom čase
 • Indikátory aktivity vákua a noža v reálnom čase
 • Ukazovateľ opotrebovania noža

Intuitívne používanie

 • Prostredie prispôsobené pre dotykový displej
 • Intuitívny a ergonomický softvér
 • Jednoduché rezanie do zvyškov materiálu

Softvér prispôsobený pre vás

 • Systém digitálnej kompenzácie noža
 • Predporgramované parametre rezania
 • Automatická kalkulácia rezacieho okna
 • Možnosť zadávania viacerých požiadaviek na rezanie naraz (marker job queue)
 • Programovateľný systém brúsenia

Zvyšovanie času bezporuchovosti

 • Prediktívna údržba
 • Pripomienky prediktívnej údržby
 • Vzdialená podpora (*)
 • Auto-diagnostika
 • Monitorovania systému a upozornenia na abnormále a neefektívne používanie rezacieho zariadenia (*)
 • Upozornenia na kritické chyby (*)
 • Vzdialená podpora (*)
 • Rýchlo dostupná podpora a servis

Výška komprimovanej nálože od 2,5 cm do 9 cm
Maximálna rýchlosť rezania od 60 do 90 m/min
Maximálne zrýchlenie 8m/s
Efektívna šírka rezacej plochy – 1,8 – 2,2 m (1,82 – 2,54 pri iX/Q25)
Efektívna dĺžka rezacej plochy – 1,7 m
(*) voliteľné

Versalis

Versalis je komplexné riešenie určené na spracovanie kože. Správa celého procesu od riadenia výroby, identifikácie chýb, automatického polohovania až po rezanie a vykladanie dielov zabezpečuje optimálne využitie dostupnej pracovnej plochy, vysokú kvalitu rezu a najlepšiu produktivitu. Spolu so silným softvérom, vybavením a profesionálnymi službami spoločnosti Lectra dosiahnete požadovanú spoľahlivosť a ziskovosť vašej výroby, čo pomôže zvýšiť vašu konkurencieschopnosť.

Versalis ponúka

 • Významnú úsporu materiálu až do 15% (v závislosti od typu výroby)
 • Optimálnu kvalitu rezania
 • Zvýšenie produktivity
 • Riadenie procesu v reálnom čase
 • Rýchlu návratnosť investície

Konfigurovateľný podľa vašich potrieb
Versalis je dostupný vo viacerých variáciách, aby boli naplnené špecifiká každého priemyslu a potreby zákazníkov:

 • Jeden / viac posuvných pásov
 • Jedna / dve / tri rezacie hlavy
 • Online / offline proces
 • Analýza kože pomocou skenera alebo digitizéra alebo oboje
 • Manuálne / automatické polohovanie alebo kombinácia

Cieľom je dosiahnuť optimálny výrobný proces a neprerušený tok výroby. Kombináciou technologických riešení Versalis spolu s know-how skúsených operátorov dosiahnete vysokú kvalitu finálneho produktu.

Vylepšený cyklus výroby
Vďaka automatizovanému procesu, ktorý ponúka dokonalú rovnováhu medzi identifikáciou chýb kože, polohovaním, rezaním a odoberaním vyrezaných dielov, operátori môžu umiestňovať kožu na pás počas práce zariadenia, aby sa zabezpečila plynulá produkcia.
Jeho silnou stránkou je schopnosť rezať aj zložité a komplexné tvary dielov, preto umožňuje viac sa sústrediť na dizajn výrobku.

Inteligencia a spoľahlivosť
Jedinečný inteligentný systém maximalizuje výrobu pomocou sledovania správania sa zariadenia. Ponúka možnosť pripojenia s Lectra expertmi v reálnom čase. Preventívna údržba umožňuje eliminovať poruchy zariadenia a umožňuje dosahovať až 96% čas bezporuchovosti.
Spoločnosť Lectra reagovala na náročné požiadavky automobilového, nábytkárskeho a odevného priemyslu a vyvinula osvedčené postupy pre implementáciu riešení rezania, čím umožňuje rýchlejšie dosiahnuť optimálne využitie systémov Lectra.

Iné parametre

 • Optimalizovaná dráha rezu
 • Dynamické riadenie vákua
 • Scanovanie v non-stop režime
 • Všetky veľkosti koží sú scanované jedným ťahom
 • Reporty o spotrebe a produktivite
 • Automatické polohovanie, ktoré rešpektuje vaše požiadavky

Virga

Nové, vylepšené riešenie pre jednovrstvové rezanie.
Viac informácií čoskoro.